Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι περσικοί πόλεμοι

30 λεπτά

Τα ξύλινα τείχη - Η ναυμαχία της Σαλαμίνας

Αρχικά, σε μια μικρή παρουσίαση, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτό το ιστορικό γεγονός που θεωρείται ότι άλλαξε το ρου της ιστορίας...Με την αρωγή μιας πηγής, που έχει και υπερσυνδέσμους, δίνεται στα παιδιά η ιστορία που υπάρχει στον Ηρόδοτο σχετικά με το διφορούμενο χρησμό της Πυθίας και τη διττή ερμηνεία που δόθηκε. Μέσα από μία άλλη πηγή, που μετατράπηκε σε μια εύκολη ερώτηση αντιστοίχησης, τα παιδιά μαθαίνουν τι έπαθαν αυτοί που δεν άκουσαν την ερμηνεία του Θεμιστοκλή. Με μια εικόνα της Αρτεμισίας με διαδραστικά σημεία γνωστοποιείται στα παιδιά αυτή η ισχυρή και σημαντική γυναικεία προσωπικότητα δίπλα στον Ξέρξη, την οποία αν είχε ακούσει, ίσως η ιστορία των περσικών πολέμων να ήταν διαφορετική. Σε μια άλλη εικόνα με διαδραστικά στοιχεία, οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζουν τις δύο ισχυρές στρατηγικές φυσιογνωμίες του μαθήματος και πληροφορούνται από την αφηματική δεινότητα του εκπαιδευτικού το ιστορικό "χαστούκι" του Ευρυβιάδη και τα πειστικά επιχειρήματα του Θεμιστοκλή. Μέσα από ένα βιντεάκι τα παιδιά βλέπουν σχηματικά τη ναυμαχία και την υπεροχή της στρατηγικής σκέψης του Θεμιστοκλή και ακούν και την αφήγησή της. Βασικό πλεονέκτημα όμως των Ελλήνων δεν ήταν μόνο ο στενός χώρος της Σαλαμίνας, αλλά και τα "ξύλινα τείχη" της Αθήνας, η αθηναϊκή τριήρης, την οποία τα παιδιά θα γνωρίσουν μέσα από ένα διαδραστικό βίντεο. Η προβολή του έχει και ως στόχο να τα παρακινήσει να κατασκευάσουν μία δική τους τριήρη. Τέλος, θα επιλύσουν ένα σταυρόλεξο, ένα κρυπτόλεξο και θα συμπληρώσουν την ιστορική τους γραμμή.Σε όλες τις δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικά και τα σχόλια και οι διευκρινήσεις. Τα παιδιά εκεί, κάποιες φορές, παρακινούνται να συζητήσουν πάνω σε κάποια θέματα που ανακύπτουν.

Μαθαίνουμε τι έγινε σε αυτήν την τόσο σημαντική ναυμαχία ...

Διευκρίνιση: 
Παιδιά, μεγιστοποιήστε το βίντεο και αλλάζετε μία μία τις διαφάνειες. Ο καθένας σας ας διαβάζει δυνατά μία μία για να μάθουμε όλοι τι έγινε μετά τη θυσία των 300 στις Θερμοπύλες...Άξιζε; Ό,τι απορίες έχετε, εδώ είμαστε!
Σχόλιο: 
Μάλλον άξιζε... Για συζητήστε το στις ομάδες σας για 2 λεπτά και πείτε στην ολομέλεια την άποψή σας...

Ο χρησμός της Πυθίας και η ερμηνεία του...

Διευκρίνιση: 
Τα ξύλινα τείχη... Διαβάστε την πηγή μεγαλόφωνα ή σιωπηρά, όπως αποφασίσετε στις ομάδες σας...
Σχόλιο: 
Μία πηγή...διασκευή από τον Ηρόδοτο... (πηγή: Οι περσικοί πόλεμοι, εκδόσεις ΣΤΡΑΤΙΚΗ, έκδοση 8η, 1986, Αθήνα)

Άραγε είχε δίκιο ο Θεμιστοκλής;

Διευκρίνιση: 
Ο Ξέρξης γίνεται κύριος της Αθήνας...
Σχόλιο: 
Μια από τις δύο μεγαλύτερες πόλεις-κράτη της Ελλάδας έπεσε στα χέρια των Περσών...Και τώρα;

Η συμβουλή μιας γυναίκας που ο Ξέρξης δεν άκουσε...

Διευκρίνιση: 
Η Αρτεμισία...μία έξυπνη βασίλισσα ανάμεσα σε χιλιάδες άνδρες....
Σχόλιο: 
Για συζητήστε μεταξύ σας ομαδούλες...τι θα γινόταν αν την άκουγε;

Θεμιστοκλής και Ευρυβιάδης

Διευκρίνιση: 
Πάταξον μεν, άκουσον δε!... (=Χτύπησέ με πρώτα, αλλά κατόπιν άκουσέ με!...)
Σχόλιο: 
Στο σημείο αυτό, παιδιά μου, θα σας διηγηθώ την ιστορία αυτής της ιστορικής φράσης...Μετά από αυτό το γεγονός, ο Ευρυβιάδης πείστηκε ότι πρέπει να μείνει στη Σαλαμίνα και να πολεμήσει.

Και έφτασε η κρίσιμη ώρα...

Διευκρίνιση: 
Η ώρα της ναυμαχίας!
Σχόλιο: 
Έτσι έγινε σχηματικά η ναυμαχία ... Γιατί επέμενε τόσο πολύ ο Θεμιστοκλής να γίνει η ναυμαχία στο στενό της Σαλαμίνας; Είχε δίκιο; Συζητήστε το με τις ομάδες σας και εκθέστε τις απόψεις σας στην ολομέλεια...

Τα ξύλινα τείχη της Αθήνας

Διευκρίνιση: 
Η αθηναΙκή τριήρης - η δύναμη της Αθήνας
Σχόλιο: 
Ένα σχολείο της Ελλάδας μάς δίνει πληροφορίες και κατασκευάζει μια αθηναΙκή τριήρη...δείτε το κι αν θέλετε, κάποιες ώρες των εικαστικών ή της ευέλικτης ζώνης να κατασκευάσουμε κι εμείς μία ...

Χαλαρώνουμε και σταυρολεξάρουμε...

Διευκρίνιση: 
Ποια ομάδα θα τα πάει καλύτερα;
Σχόλιο: 
Ένα, δύο, τρία και ... πάμε!

Κι ένα κρυπτολεξάκι ...

Διευκρίνιση: 
Για όποιον αντέχει έχουμε και από αυτό...
Σχόλιο: 
Δεν έχει καμιά ιδιαίτερη δυσκολία...

Ιστορική γραμμή

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την ιστορική σας γραμμή ...
Σχόλιο: 
Η ημερομηνία είναι ίδια ... το γεγονός προσθέστε μόνο ...
Δημιουργός Σεναρίου: Γαλατιανή Γαλουζή (Εκπαιδευτικός)