Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά

30 λεπτά

Προετοιμασία γονιών για το πρόγραμμα και ενημέρωση

Φύλλα Εργασίας

Πριν εισαχθούν οι γονείς στο κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τα παιδιά τους, παρακολουθούν μια ενημερωτική συνάντηση με τον/την εκπαιδευτικό και με ειδικούς, αν το κρίνει ο/η εκπαιδευτικός απαραίτητο, προκειμένου να πληροφορηθούν αναφορικά με το θέμα της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης. Η συνάντηση πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία των παιδιών τους, ενώ κατά τη διάρκειά της αναλύονται θεματικές όπως: "τί είναι σεξουαλική κακοποίηση", "ποιό είναι το προφίλ ενός παιδεραστή;", "ποιά είναι η συμπτωματολογία ενός κακοποιημένου παιδιού;", "τρόποι πρόληψης, προστασίας και προετοιμασίας των μικρών παιδιών. Γίνεται λεπτομερής επεξήγηση του προγράμματος που θα ακολουθήσει στην τάξη, ενώ, σε προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος δημιουργήθηκε και δόθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με την Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση.

Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση

Διευκρίνιση: 
Για τα στατιστικά στοιχεία που εμπεριέχονται υπάρχει μία επιφύλαξη γιατί ίσως να έχουν αλλάξει.
Δημιουργός Σεναρίου: Αργυρώ Ρέντζη (Εκπαιδευτικός)