Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Η αναπνοή στα φυτά

15 λεπτά

Διαδραστική παρουσίαση της αναπνοής των φυτών

Οι ομάδες χρησιμοποιούν την διαδραστική παρουσίαση στον υπολογιστή τους. Εναλλακτικά, προβάλλεται η παρουσίαση στην τάξη.  Η παρουσίαση ξεκινάει από προϋπάρχουσες γνώσεις που έχουν οι μαθητές και σταδιακά τους οδηγεί σε νέα συμπεράσματα. Εστιάζει στην ενεργό συμμετοχή και την συνεργασία των μελών της ομάδας με την από κοινού αντιμετώπιση των ενσωματωμένων κουίζ και προβληματισμών. Η παρουσίαση τελειώνει με ερωτήματα και προβληματισμούς που απαιτούν σύνθεση και επέκταση των νέων γνώσεων, τα οποία θα συζητηθούν στην επόμενη φάση.

Η αναπνοή στα φυτά

Δημιουργός Σεναρίου: Ευάγγελος Σταματέρης (Εκπαιδευτικός)