Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Η αναπνοή στα φυτά

15 λεπτά

Επέκταση - Αξιολόγηση

Στη τρίτη φάση ζητείται από τους μαθητές να σχολιάσουν και να εξηγήσουν τα ερωτήματα που τέθηκαν στο τέλος της προηγούμενης φάσης. Για την διευκόλυνση της συζήτησης, προβάλλεται ταυτόχρονα συνδυαστική παρουσίαση των διαδικασιών της αναπνοής και της φωτοσύνθεσης. Οι μαθητές διαθέτουν πλέον τα απαιτούμενα στοιχεία ώστε επεκταθούν σε πιο σύνθετες έννοιες και διαδικασίες.

Ακολουθεί αυτοαξιολόγηση με 10 ερώτησεις σωστού - λάθους και ζητείται από τις ομάδες να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων που τέθηκαν στην αρχή του μαθήματος. Παράλληλα, ζητείται από τις ομάδες να σχολιάσουν ποιες νέες γνώσεις απέκτησαν, οι οποίες τους βοήθησαν να διατυπώσουν νέα συμπεράσματα.

Η αναπνοή και η φωτοσύνθεση στη διάρκεια ενός 24ώρου

Ερώτηση Αναστοχασμού

Δημιουργός Σεναρίου: Ευάγγελος Σταματέρης (Εκπαιδευτικός)