Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η τέχνη...αθλείται!

45 λεπτά

Αξιολόγηση

  Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων μέσα από τις οποίες ελέγχεται η επίτευξη των μαθησιακών στόχων.Στη συνέχεια συμπληρώνουν ένα ερωτηματολογίο-αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του σεναρίου.

 

Ερωτήσεις αντιστοίχισης

Επιλέξτε το σωστό

Σχόλιο: 
*δρόμος σταδίου*, *δισκοβολία*, *πάλη*, σφαιροβολία, παγκράτιο, *άλμα σε μήκος*, *ακοντισμός*

Σωστό/ Λάθος

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις μοναδικής επιλογής

Ερώτηση συμπλήρωσης κενών

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του σεναρίου

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ (Εκπαιδευτικός)