Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ

20 λεπτά

ΠΥΡΗΝΑΣ - Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Στη 2η Φάση οι μαθητές/τριες μελετούν τη δομή και τη λειτουργία του πυρήνα. Με τη χρήση της  εικόνας 2 μαθαίνουν αναλυτικά για τη δομή του, ενώ η μελέτη της εικόνας 3 τους βοηθά να κατανοήσουν το ρόλο του πυρήνα για τη ζωή του κυττάρου και το γεγονός ότι η παρουσία ενός ή περισσοτέρων πυρήνων σε ένα κύτταρο καθορίζεται από τη λειτουργία που αυτό επιτελεί.

Στόχοι που υλοποιούνται: 2 και 3

Εικόνα 2. ΠΥΡΗΝΑΣ - ΔΟΜΗ

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ με το ποντίκι πάνω στα κίτρινα σημεία.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Εικόνα 3. Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Διευκρίνιση: 
Αφού παρατηρήσετε τις εικόνες των διαφορετικών τύπων κυττάρων, να απαντήσετε στις ερωτήσεις.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που αντιστοιχεί στην ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που αντιστοιχεί στην ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που αντιστοιχεί στην ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που αντιστοιχεί στην ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που αντιστοιχεί στην ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που αντιστοιχεί στην ερώτηση

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΤΕΡΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)