Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ

35 λεπτά

ΕΝΔΟΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές/τριες μελετούν τα οργανίδια του ενδομεμβρανικού συστήματος δηλ. το Αδρό Ενδοπλασματικό Δίκτυο (Αδρό ΕΔ), το Λείο ΕΔ, το σύμπλεγμα Golgi, τα λυσοσώματα (στα ζωϊκά κύτταρα), τα χυμοτόπια (μια κατηγορία κενοτοπίων, που συναντάται στα φυτικά κύτταρα) και τα υπεροξειδιοσώματα (αν και τα τελευταία δεν προέρχονται από το ενδομεμβρανικό σύστημα). Μαθαίνουν τη δομή και τη λειτουργία που αυτά επιτελούν καθώς και τις λειτουργικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Με τη βοήθεια του Φύλλου Εργασίας 3 πλοηγούνται στα διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας "Αίσωπος" , ενώ με την  πραγματοποίηση του πειράματος προβλέπουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία των υπεροξειδιοσωμάτων.

Στόχοι που εξυπηρετούνται: 2, 3 και 4

Εικόνα 4. ΕΝΔΟΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Μεταφορά ουσιών και μεταβολικές διεργασίες του κυττάρου

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ με το ποντίκι πάνω στα άσπρα σημεία

ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εικόνα 5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διευκρίνιση: 
Μελετείστε προσεκτικά την εικόνα για να καταλάβετε πώς τα οργανίδια συνεργάζονται μεταξύ τους.

ΠΟΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Εικόνα 6. ΧΥΜΟΤΟΠΙΑ

Διευκρίνιση: 
Κάνε κλικ με το ποντίκι πάνω στο κόκκινο σημείο

Εικόνα 7. ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΣΩΜΑΤΑ

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ με το ποντίκι πάνω στο κίτρινο σημείο
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΤΕΡΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)