Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ

25 λεπτά

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στη φάση αυτή οι μαθητές/τριες μαθαίνουν για τα οργανίδια που είναι επιφορτισμένα με τη μετατροπή της ενέργειας σε μορφές αξιοποιήσιμες από το κύτταρο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια. Παρακαλουθούν από ένα σύντομο βίντεο για τη δομή και τη λειτουργία των οργανιδίων.

Στη συνέχεια καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις της πλατφόρμας.

Στόχοι που υλοποιούνται: 2, 3 και 4

Βίντεο 1. ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ

ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ

Βίντεο 2. ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΤΕΡΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)