Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ

40 λεπτά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Φύλλα Εργασίας

Κατά την τελευταία φάση του σεναρίου, επιχειρείται η αξιολόγηση των μαθητών/τριών, προκειμένου να ελεγχεί ο βαθμός απόκτησης της καινούργιας γνώσης. Για το σκοπό αυτό τους δίνεται το Φύλλο Αξιολόγησης 4, όπου συμπληρώνουν την άσκηση Α.

Για το παιχνίδι μνήμης οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες των  4 ατόμων. Κάθε ομάδα παίζει μια φορά και το παιχνίδι επαναλαμβάνεται μέχρι να παίξουν όλες οι ομάδες. Η ομάδα που θα πετύχει τον καλύτερο χρόνο επιβραβεύεται.

Το διδακτικό σενάριο κλείνει με ένα παιχνίδι δραματοποίησης.

Η δραματοποίηση εδώ χρησιμοποιείται ως μια μορφή τελικής αξιολόγησης, όπου οι μαθητές/τριες υπακούουν στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου κειμένου και του θεατρικού λόγου. Οι ρόλοι έχουν μοιραστεί από την αρχή, οι "ηθοποιοί" έχουν εργαστεί στο σπίτι τους και τώρα, όλοι μαζί επιχειρούν να παρουσιάσουν ένα κύτταρο με τα οργανίδιά του, εκφωνώντας ο καθένας/μία τα λόγια τους και συνεργαζόμενοι όλοι μαζί, ώστε να αποδώσουν και τη συνεργασία μεταξύ των διάφορων οργανιδίων. Το παιχνίδι μαγνητοσκοπείται, με τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ (Για να χαλαρώσουμε)

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΤΕΡΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)