Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στη δομή επιλογής - Scratch

25 λεπτά

Σύνθετη δομή επιλογής-παραδείματα καθημερινότητας

Φύλλα Εργασίας

2η Διδακτική Ώρα

Δραστηριότητες διασύνδεσης με το προηγούμενο μάθημα (10 λεπτά)

Αρχικά γίνεται διασύνδεση με το προηγούμενο μάθημα, μέσω συζήτησης των απαντήσεων των φύλλων εργασίας στην ολομέλεια και αποσαφήνισης σημείων παρανόησης αν και όπου εντοπίστηκαν, είτε από τα φύλλα εργασίας, είτε από τα έργα που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες και έχει συλλέξει και μελετήσει ο/η εκπαιδευτικός. Προβάλλονται τα έργα μέσω του βιντεοπροβολέα, ενώ απαντώνται οι ερωτήσεις του 2ου φύλλου εργασίας. Σημαντική για τη σύνδεση με τη σύνθετη δομή επιλογής είναι η τελευταία ερώτηση του 2ου φύλου εργασίας: Τι κάνει η γάτα όταν δε δείχνει πάνω της ο δείκτης του ποντικιού;


Δραστηριότητες διδασκαλίας και εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου (15 λεπτά)

Μοιράζεται το 3ο φύλλο εργασίας, στο οποίο δίνονται παραδείγματα καθημερινής ζωής και οι μαθητές/τριες καλούνται να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν σε πίνακα τη συνθήκη, καθώς και την ενέργεια/ες που θα εκτελεστεί, τόσο σε περίπτωση που η συνθήκη είναι αληθής, όσο και σε περίπτωση που είναι ψευδής (σύνθετη δομή επιλογής). Ακολουθεί συμπλήρωση αντίστοιχου πίνακα με παραδείγματα σύνθετης δομής επιλογής στο scratch.

Επιλέξτε την κατάλληλη πρόταση για να συμπληρώσετε την περίπτωση αλλιώς:

Αν ... αλλιώς ... Βρες τις ενέργειες

Διάλεξε τις σωστές απαντήσεις

Διευκρίνιση: 
Οι σωστές απαντήσεις είναι παραπάνω από μία.
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία-Ελισάβετ Παρασκευοπούλου (Εκπαιδευτικός)