Ερευνητική Εργασία - Project (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι μικροί περιβαλλοντολόγοι αναλαμβάνουν δράση

20 λεπτά

Δημιουργία ομάδων και γνωστοποίηση θέματος

Φύλλα Εργασίας

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της 1ης φάσης του διδακτικού σεναρίου:

Α) Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να επιλέξουν από ένα χρωματιστό χαρτονάκι που τους εκφράζει ακούγοντας τη λέξη «περιβάλλον» και να γράψουν σε αυτό μια πρόταση εκφράζοντας ότι νιώθουν και τους εκφράζει γι αυτό.

Β) Ο εκπαιδευτικός τους προτρέπει να δημιουργήσουν 

μικρές ομάδες με κοινό χαρακτηριστικό τους το ίδιο χρώμα χαρτονιού που κρατούν στα χέρια τους.

Έτσι, δημιουργούνται οι εξής ομάδες:

«Η πράσινη ομάδα»

«Η μοβ ομάδα»

«Η γαλάζια ομάδα»

«Η κόκκινη ομάδα»

«Η πορτοκαλί ομάδα»

Γ) Ο αρχικός προσδιορισμός του θέματος καθορίζεται από την επεξεργασία της 1ης ενότητας του γλωσσικού μαθήματος της Ε’ Δημοτικού. Η περαιτέρω διερεύνηση και εμβάθυνση θα πραγματοποιηθεί με αφορμή το μαθησιακό αντικείμενο του Φωτόδεντρου (Εθνικός Συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου του ψηφιακού σχολείου). Το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο «το γλωσσάρι για το κλιματικό χάος» (http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/453) θα αποτελέσει την αφόρμηση της υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου.

Δ) Οι μαθητές αφού οδηγηθούν στη διαδικασία μελέτης και προβληματισμού σχετικά με το περιεχόμενο του μαθησιακού αντικειμένου προχωρούν στη 2η φάση.

Το γλωσσάρι για το κλιματικό χάος

Διευκρίνιση: 
Μαθησιακό αντικείμενο
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΕΙΛΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)