Ερευνητική Εργασία - Project (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι μικροί περιβαλλοντολόγοι αναλαμβάνουν δράση

45 λεπτά

Υλοποίηση δραστηριοτήτων

Φύλλα Εργασίας

Στην 3η φάση του διδακτικού μοντέλου οι μαθητές των ομάδων υλοποιούν μέσα σε ένα επικοινωνιακό περιβάλλον μάθησης τις δραστηριότητες που είχαν αποφασίσει στην προηγούμενη φάση.

Οι μαθητές εντάσσονται σε μια διαδικασία όπου η μάθηση εστιάζει σε τέσσερα βασικά γλωσσικά επίπεδα:

  • Στην κατανόηση προφορικού λόγου
  • Στην παραγωγή προφορικού λόγου
  • Στην κατανόηση γραπτού λόγου
  • Στην παραγωγή γραπτού λόγου

Επιπρόσθετα, οι τέσσερις αυτές βασικές γλωσσικές δεξιότητες εμπλέκονται και με την έντυπη γλωσσική κατανόηση και παραγωγή.

Οι δραστηριότητες ακολουθούν τα εξής βήματα:

  1. Επεξεργασία έντυπου και ψηφιακού πληροφοριακού υλικού
  2. Κατανόηση ορισμών, φαινομένων, εννοιών που συνδέονται άμεσα με το υπό διερεύνηση θέμα

Καταγραφή αιτιών, συνεπειών και τρόπων 

  1. αντιμετώπισης του προβλήματος

Παρουσίαση και διάχυση των πληροφοριών 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ερώτηση 5

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΕΙΛΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)