Ερευνητική Εργασία - Project (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι μικροί περιβαλλοντολόγοι αναλαμβάνουν δράση

25 λεπτά

Παρουσίαση αποτελεσμάτων - αξιολόγηση διαδικασίας

Φύλλα Εργασίας

Η 4η φάση περιλαμβάνει τρία βασικά μέρη:

i) Στο πρώτο μέρος οι ομάδες οδηγούνται στο να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τη θεματική την οποία μελέτησαν σε βάθος καθώς και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αλλά και το αναλυτικό σχέδιο δράσης της κάθε ομάδας.

ii) Στο δεύτερο μέρος οι ομάδες αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν διαδικτυακά τη δράση τους με σκοπό την ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων τους.

iii) Στο τρίτο μέρος οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν τη διαδικασία και να αυτοαξιολογήσουν τη συμβολή τους στην ομαδική-συνεργατική δραστηριοποίηση. Οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν απλό ερωτηματολόγιο στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν σε ερωτήματα πολλαπλών επιλογών σχετικά με τον τρόπο εργασίας στο πλαίσιο της πλατφόρμας και γενικότερα των ψηφιακών εργαλείων μάθησης. Θα τους ζητείται να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες που  πραγματοποίησαν στο πλαίσιο του έργου, τις γνώσεις που  αποκόμισαν και τα συναισθήματα (π.χ. χαρά, ικανοποίηση, ενδιαφέρον ή μη) που άντλησαν από αυτές. Επίσης, θα προσπαθήσουν να αποδώσουν το βαθμό συνεργατικότητας και αλληλεπίδρασης για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τόσο με τους συμμαθητές τους όσο και με τον/την εκπαιδευτικό.

Φόρμα αξιολόγησης της διαδικασίας

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΕΙΛΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)