Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot

20 λεπτά

Εισαγωγή

Πριν γίνει κάποια αναφορά στο εκπαιδευτικό περιβάλλον αναφέρεται ότι οι περισσότεροι μαθητές σήμερα παίζουν παιχνίδια είτε στον κινητό τους είτε στον υπολογιστή. Έπειτα για να τους κερδίσουμε περισσότερο το ενδιαφέρον τους αναφέρουμε πως θα τους φαινόταν να φτιάξουν σε ένα από τα επόμενα μαθήματα το δικό τους παιχνίδι. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα μικρό βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας έφηβος ο οποίος έχει δημιουργήσει δίκες του εφαρμογές και παιχνίδια προγραμματίζοντας σε παρόμοια περιβάλλοντα.

Βίντεο 1

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ (Εκπαιδευτικός)