Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

20 λεπτά

Αναγνώριση κυριότερων μερών του Υπολογιστή

Παρουσιάζεται μια 5λεπτη παρουσίαση μέσω βιντεοπροβολέα για τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας υπολογιστής ως δραστηριότητα αφόρμησης, ζητώντας από τους μαθητές να κατονομάσουνε κάποιες εικόνες που βλέπουνε.

Στη συνέχεια μέσα από δραστηριότητες, οι μαθητές μαθαίνουν με ευχάριστο τρόπο, ποια είναι τα μέρη του Υπολογιστή και τη λειτουργία τους.

Τα μέρη του Υπολογιστή

Διευκρίνιση: 
Στο ξεκίνημα της 1ης διδακτικής ώρας του μαθήματος παρουσιάζεται μια 5λεπτη παρουσίαση μέσω βιντεοπροβολέα για τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας υπολογιστής, ζητώντας από τους μαθητές να κατονομάσουνε τις εικόνες που βλέπουνε

Δραστηριότητες

Χρωματίστε τα μέρη του Υπολογιστή.

Διευκρίνιση: 
Αποθηκεύστε την εικόνα στην περιοχή εργασίας σας. Ανοίξτε την εικόνα με ένα πρόγραμμα ζωγραφικής και γεμίστε την οθόνη με κίτρινο, τον πύργο με μπλε, το πληκτρολόγιο με πράσινο και το ποντίκι με κόκκινο χρώμα

Ποια από τα παρακάτω αποτελούν μέρη του Υπολογιστή;

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τις λέξεις που αποτελούν μέρη του Υπολογιστή

Συμπλήρωσε τα κενά

Διευκρίνιση: 
Συμπλήρωσε τη συσκευή στα κενά που ακολουθούνε

Μετακίνησε στην παρακάτω εικόνα, τις λέξεις στα βελάκια για την πλήρη απεικόνιση του υπολογιστή

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ (Εκπαιδευτικός)