Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

15 λεπτά

Διάκριση λειτουργιών των επιμέρους κομματιών

Οι μαθητές συμπληρώνουνε στα κενά το μέρος του Υπολογιστή που λείπει. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να πληκτρολογήσουν κάποιες λέξεις.

Ποιος είμαι;

Συμπλήρωσε τη συσκευή στα κενά που ακολουθούνε.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ (Εκπαιδευτικός)