Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

10 λεπτά

Πειραματισμοί με τα μέρη του

Στη φάση αυτή οι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες εμπέδωσης και δημιουργίας

Βρες τα κρυμμένα τμήματα του υπολογιστή στην παρακάτω εικόνα, μετακινώντας τις λέξεις στις αντίστοιχες περιοχές

Διευκρίνιση: 
Κάποιες λέξεις χρησιμοποιύνται περισσότερες από μια φορά
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ (Εκπαιδευτικός)