Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Animation στο Scratch

28 λεπτά

Τι είναι το animation

Φύλλα Εργασίας

Στη 1η φάση , οι μαθητές προσέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής έχοντας μαζί τους ψαλίδι και κόλλα. Σε κάθε υπολογιστή κάθονται 1-2 παιδιά και τους παραδίδουμε το Φύλλο Εργασίας 1. Το μάθημα ξεκινά με έναν ολιγόλεπτο καταιγισμό ιδεών σχετικά με τις έννοιες "Κινούμενα σχέδια - καρτούν - animation" και κατόπιν ακολουθούνται οι οδηγίες του Φύλλου Εργασίας.

Διδακτικοί Στόχοι  :

- Οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του animation 

- Οι μαθητές να αντιληφθούν τη χρήση και εφαρμογή του animation

- Οι μαθητές να προσδιορίζουν τις προδιαγραφές ενός καλού animation

Animation και κινούμενα σχέδια

Αντιστοιχίσεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)