Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Animation στο Scratch

17 λεπτά

Πως κάνουμε animation στο Scratch

Στη 2η φάση, οι μαθητές συνεχίζουν να είναι στις ίδιες ομάδες (όπως και στη φάση 1) και ακολουθούν τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας 1.

Οι μαθητές παρακολουθούν διαδραστικά βίντεο που δείχνουν διάφορους τρόπους κατασκευής animation στο Scratch. Στο Scratch υπάρχουν έτοιμες μορφές που περιέχουν πολλές ενδυμασίες. Αυτές οι ενδυμασίες συνήθως έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους και τις χρησιμοποιούμε σαν εναλλασσόμενες εικόνες. Στα διαδραστικά βίντεο , υπάρχουν ερωτήσεις αλλά και οδηγίες για κάθε βήμα κατασκευής των animation.

Διδακτικοί Στόχοι :

- Οι μαθητές να κατανοήσουν τους τρόπους υλοποίησης ενός animation

- Οι μαθητές να διαπιστώσουν την αναγκαιότητα της χρονοκαθυστέρησης

- Οι μαθητές να αντιλαμβάνονται αν ένα animation είναι γρήγορο ή όχι

Παράλληλα :

- Οι μαθητές να αντιληφθούν την αναγκαιότητα αλλά και τη λειτουργία της δομής επανάληψης

- Οι μαθητές να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στην άπειρη επανάληψη και την ορισμένου πλήθους επανάληψη

Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές κρατούν για μελέτη στο σπίτι τους την 3η σελίδα του Φύλλου Εργασίας 1, η οποία περιέχει  εννοιολογική χαρτογράφηση σχετικά με το animation

Απλό animation

Animation με δομή επανάληψης

Πόσο διαρκεί ένα σενάριο του Scratch που γίνεται με animation

Animation με ασταμάτητη επανάληψη

Animation ακόμη πιο ρεαλιστικό

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)