Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Animation στο Scratch

45 λεπτά

Συγγραφή σεναρίων στο Scratch από τους μαθητές

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές προσέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής και παρακολουθούν ένα βίντεο που δείχνει την εκτέλεση ενός σεναρίου στο Scratch.  Κατόπιν, οι μαθητές χωριζόμενοι σε ομάδες των 2 παιδιών, προσπαθούν να φτιάξουν στο υπολογιστή τους σενάρια στο Scratch που να εμφανίζουν τα animation που είδαν στο βίντεο ακολουθώντας τις οδηγίες του  επισυναπτόμενου Φύλλου Εργασίας.

Διδακτικοί στόχοι:

- Οι μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους animation

- Οι μαθητές να διαπιστώσουν ότι η διάρκεια ενός animation εξαρτάται και από το πλήθος των εναλλασσόμενων εικόνων

Παράλληλα :

- Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται αλλά και να μοιράζονται τα έργα τους στη κοινότητα του Scratch

Hip-Hop

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)