Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Animation στο Scratch

10 λεπτά

Αξιολόγηση απόκτησης & εμπέδωσης νέων γνώσεων

Στη φάση αυτή , με χρήση διαδραστικών εργαλείων, γίνεται ο έλεγχος κατανόησης των νέων γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

Ελέγχοντας τις απαντήσεις παίρνουμε την απαραίτητη ανατροφοδότηση για βελτίωση του σεναρίου.

Στο τέλος του μαθήματος , οι μαθητές κρατούν για μελέτη στο σπίτι τους, τη 2η σελίδα του Φύλλου Εργασίας 3 που περιέχει:

- Διάγραμμα των βασικών ενεργειών επεξεργασίας εικόνας

- Προαιρετική εργασία για το σπίτι

- Τις βασικές ιδέες του επόμενου μαθήματος

Τι είναι το animation

Το πειραχτήρι τραβάει την κοτσίδα! Βάλτε με τη σωστή σειρά τις εικόνες.

Διευκρίνιση: 
Σύρτε τις εικόνες στις σωστές θέσεις

Τα κινούμενα σχέδια(καρτούν) βασίζονται στο animation

Αργό - Γρήγορο - Πολύ γρήγορο animation.

Διευκρίνιση: 
Σύρτε τις εικόνες στις σωστές θέσεις

Για ένα καλό animation

Διευκρίνιση: 
Μετακινήστε τις λέξεις στα σωστά κουτάκια

Παιχνίδι μνήμης. Βρείτε τα όμοια ζευγάρια εικόνων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)