Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ψηφιακός Κόσμος

20 λεπτά

Αναλογικό - Ψηφιακό

Αρχικά, οι μαθητές ενημερώνονται για τον σκοπό και τους στόχους του μαθήματος.  Με κατάλληλες ερωτήσεις γίνεται προσπάθεια να προετοιμαστούν ψυχολογικά και γνωστικά και να διαμορφωθεί το  κατάλληλο συναισθηματικό κλίμα στην τάξη.  Ζητείται από τους μαθητές να αναφέρουν διάφορες αναλογικές και ψηφιακές συσκευές καθημερινής χρήσης. Με καταιγισμό ιδεών καταγράφονται χαρακτηριστικά παραδείγματα στον πίνακα και κατηγοριοποιούνται, προκειμένου να αποτιμηθεί η υπάρχουσα γνώση.

Στη συνέχεια ο διδάσκοντας θέτει τον προβληματισμό για το ποια από τις δύο μορφές (αναλογική - ψηφιακή) θεωρούν οι μαθητές ότι είναι πληρέστερη, προκειμένου να δημιουργήσει μια γνωστική σύγκρουση και να  ανιχνεύσει τυχόν γνωστικές δυσκολίες και αναπαραστάσεις των μαθητών.

Χωρίς να τους δώσει επιπλέον πληροφορίες τους ζητά να υλοποιήσουν τις Δραστηριότητες 1 και 2. Μετά την ολοκλήρωσή τους, γίνεται μια ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και αναφορά στα πλεονεκτήματα της ψηφιακής μορφής, όσον αφορά την επεξεργασία και τη μη αλλοίωση της πληροφορίας.

Δραστηριότητα 1η. Αναλογικό - Ψηφιακό

Διευκρίνιση: 
Διαδραστική προσομοίωση του αναλογικού και του ψηφιακού τρόπου λειτουργίας μέσα από το παράδειγμα μεταβολής της φωτεινότητας ενός λαμπτήρα.

Ερώτηση 1η. Αναλογικό - Ψηφιακό

Ερώτηση 2. Αναλογικό - Ψηφιακό

Δραστηριότητα 2η. Αναλογικό - Ψηφιακό

Διευκρίνιση: 
Διαδραστική εφαρμογή που στοχεύει στην ανάδειξη των διαφορών μεταξύ ψηφιακών και αναλογικών μεγεθών μέσα από το παράδειγμα της κίνησης μιας μπάλας σε κλίμακα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΟΥΔΗ (Εκπαιδευτικός)