Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ψηφιακός Κόσμος

15 λεπτά

Δυαδικό Σύστημα - Κώδικας ASCII

Στη φάση αυτή παρουσιάζεται ο υπολογιστής ως ψηφιακή μηχανή, όπου όλες οι πληροφορίες αναπαρίστανται, γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή (δυαδική μορφή 0 και 1).

Μέσω της παρουσίασης τονίζεται ότι τα δυαδικά ψηφία 0 και 1 αντιστοιχούν στις καταστάσεις «περνά ρεύμα» - «δεν  περνά ρεύμα», γίνεται αναφορά στην κωδικοποίηση των χαρακτήρων, στον κώδικα ASCII και τέλος στα bit και byte. Κατά τη διαδικασία της παρουσίασης ζητείται από τους μαθητές να αναφέρουν άλλες μορφές κωδικοποίησης που γνωρίζουν και  να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους.

Στην πορεία οι μαθητές παρατηρούν πιο ολοκληρωμένα τον κώδικα ASCII.

Δραστηριότητα 1η. Αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή

Δραστηριότητα 2η. Κώδικας ASCII

Διευκρίνιση: 
Παρατηρήστε τον κώδικα ASCII
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΟΥΔΗ (Εκπαιδευτικός)