Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ψηφιακός Κόσμος

20 λεπτά

Κωδικοποίηση - Αποκωδικοποίηση

Η 3η φάση έχει ως στόχο την περαιτέρω κατανόηση και εμπέδωση των νέων εννοιών και την εξάλειψη τυχόν παρανοήσεων.  Στην 1η δραστηριότητα - Κωδικοποίηση, οι μαθητές  κωδικοποιούν μια σειρά από χαρακτήρες προκειμένου να αντιληφθούν πως για τον υπολογιστή κάθε χαρακτήρας, ακόμη και το κενό, κωδικοποιείται διαφορετικά. Στη συνέχεια απαντούν σε δύο ερωτήσεις (αντιστοίχισης και πολλαπλής επιλογής).  Στη 2η δραστηριότητα - Αποκωδικοποίηση καλούνται να αποκωδικοποιήσουν μια ολόκληρη φράση και να αναζητήσουν την ερμηνεία της στον Παγκόσμιο Ιστό.

Δραστηριότητα 1η. Κωδικοποίηση χαρακτήρων

Διευκρίνιση: 
Πληκτρολογήστε διάφορους χαρακτήρες και δείτε την κωδικοποίησή τους στο δυαδικό σύστημα.

Ερώτηση 1η. Κωδικοποίηση Χαρακτήρων

Διευκρίνιση: 
Χρησιμοποιήστε την παραπάνω εφαρμογή και αντιστοιχίστε τους παρακάτω χαρακτήρες στην κωδικοποίηση στο δυαδικό σύστημα. Για παράδειγμα, ο χαρακτήρας Α (λατινικό) αντιστοιχεί στο: 01000001

Ερώτηση 2η. Κωδικοποίηση Χαρακτήρων

Δραστηριότητα 2η. Αποκωδικοποίηση χαρακτήρων

Διευκρίνιση: 
Δώστε ρεύμα στα κυκλώματα και δείτε την αντίστοιχη ακολουθία των bit και τον χαρακτήρα που αντιπροσωπεύει.

Ερώτηση 3η. Αποκωδικοποίηση Χαρακτήρων

Σχόλιο: 
Μπορείτε να αναζητήσετε στον Παγκόσμιο Ιστό την ερμηνεία της φράσης που βρήκατε...
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΟΥΔΗ (Εκπαιδευτικός)