Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ψηφιακός Κόσμος

15 λεπτά

bit - byte - πολλαπλάσια byte

Αρχικά στη φάση αυτή γίνεται μια αποτίμηση και στη συνέχεια μια σύντομη ανακεφαλαίωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στις 3 προηγούμενες φάσεις. Στη συνέχεια οι μαθητές οδηγούνται στο να αντιληφθούν την αναγκαιότητα χρήσης των πολλαπλάσιων του byte και τέλος να αναζητήσουν μεγαλύτερα πολλαπλάσια από το ΤΒ προκειμένου να αντιληφθούν τις τεράστιες αποθηκευτικές ικανότητες των σύγχρονων υπολογιστών. Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να γίνει αναφορά και συσχέτιση των πολλαπλασίων του byte με άλλες μονάδες μέτρησης (π.χ. εκατοστό, μέτρο, χλιόμετρο). Τέλος, περιέχοναι ερωτήσεις μετατροπής από ένα πολλαπλάσιο σε άλλο για περαιτέρω εμπέδωση. 

 

bit - byte

Ερώτηση 1η. bit - byte

Πολλαπλάσια του byte

Διευκρίνιση: 
Εξαιτίας του μεγάλου πλήθους των δεδομένων, είναι πιο εύχρηστα τα πολλαπλάσια του byte.

Άλλα πολλαπλάσια του byte

Διευκρίνιση: 
Υπάρχουν άραγε άλλα πολλαπλάσια του byte; Βρες την απάντηση παρακάατω.

Ερώτηση 2η. Μετατροπή από το ένα πολλαπλάσιο στο άλλο

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΟΥΔΗ (Εκπαιδευτικός)