Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ψηφιακός Κόσμος

10 λεπτά

Αξιολόγηση

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ένα σύνολο από ερωτήσεις κλειστού τύπου και από τις 4 προηγούμενες φάσεις του σεναρίου για αυτοαξιολόγηση.

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΟΥΔΗ (Εκπαιδευτικός)