Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ειρήνη & Πόλεμος: ένα διαδικτυακό Αντιπολεμικό Μουσείο στο wiki

30 λεπτά

Παρουσίαση εργασιών-Αξιολόγηση

Η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια του τμήματος την εργασία της (το κείμενο με τους υπερσυνδέσμους που έχει δημιουργήσει, καθώς και τη σελίδα του wiki που έχει αναλάβει να εμπλουτίσει). Ακολουθεί αυτοαξιολόγηση-ετεροαξιολόγηση, κριτική θεώρηση των εργασιών, συζήτηση και προβληματισμός.

Επίσης, μπορεί να συζητηθεί το ενδεχόμενο να εμπλουτιστεί το Μουσείο με υλικό (εκτός τάξης) στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και να παρουσιαστούν τα «εκθέματα» του στο τέλος του διδακτικού έτους. Γεγονός που αποτελεί και έναν τρόπο διάχυσης του όλου εγχειρήματος.

 

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Μιχάλη (Εκπαιδευτικός)