Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο Πλανήτης μας η Γη - Μέρος Α' (οι εποχές)

10 λεπτά

Προσανατολισμός - Αρχικές απόψεις

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές καλούνται να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις εποχές. Ενδεικτικές ερωτήσεις μπορεί να είναι:

  • Πόσες είναι οι εποχές

  • Τι διάρκεια έχουν

  • Τι αλλάζει από εποχή σε εποχή

  • Αν σε όλα τα μέρη της Γης είναι ίδιες

  • Σε τι οφείλεται η ύπαρξη των εποχών

Θεωρώντας ως πιθανότερη την απάντηση σχετικά με το τελευταίο, την διαφορά στην απόσταση μεταξύ ήλιου και γης σε κάθε εποχή, τους καλούμε να σχεδιάσουν στο χαρτί τους τον Ήλιο και τη Γη, καθώς και την τροχιά της. Εναλλακτικά, μπορούμε να τους δώσουμε έτοιμα κάποια σκίτσα όπου η τροχιά της Γης να είναι ελλειπτική (λίγο ή περισσότερο) ή κυκλική κ.λ.π. και να τους ζητήσουμε να επιλέξουν σε ποιο σκίτσο θεωρούν ότι μοιάζει περισσότερο.

Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Λεύκος (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)