Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο Πλανήτης μας η Γη - Μέρος Α' (οι εποχές)

20 λεπτά

Δραστηριότητα-1

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χρησιμοποιούν την προσομοίωση "Κίνηση της Γης και εποχές"

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2969

και σημειώνουν τις παρατηρήσεις τους με τη βοήθεια του «Φύλλου εργασίας-1».

Στο Α’ ο μέρος της διερεύνησης, συμπληρώνουν ένα πίνακα όπου να σημειώνεται η απόσταση που έχει η Γη από τον Ήλιο σε τέσσερεις χαρακτηριστικούς μήνες, και αντίστοιχα η διάρκεια της ημέρας και η θερμοκρασία, για την πόλη της Αθήνας.

Καλούνται να εξάγουν την παρατήρηση ότι ο χειμώνας του Βορείου ημισφαιρίου (όπου βρίσκεται η Αθήνα), αντιστοιχεί στο περιήλιο (μικρότερη απόσταση) και το καλοκαίρι στο αφήλιο (μεγαλύτερη απόσταση).

Στη συνέχεια συμπληρώνουν έναν αντίστοιχο πίνακα για τη Μελβούρνη που βρίσκεται στο Νότιο Ημισφαίριο και διαπιστώνουν ότι για τους ίδιους μήνες, στη δεδομένη κάθε φορά απόσταση της Γης από τον Ήλιο, οι εποχές είναι αντίστροφες.

Επομένως η απόσταση της Γης από τον Ήλιο, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ύπαρξη των εποχών?

 

Στο Β’ μέρος οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν μια υποθετική κατάσταση, όπου ο άξονας της Γης, δεν θα είχε κλίση 23,5ο αλλά θα ήταν κάθετος στην τροχιά της (κλίση 0ο), χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη δυνατότητα που παρέχει η προσομοίωση.

Συμπληρώνουν έναν αντίστοιχο πίνακα για την Αθήνα, όπως στο Α’ μέρος, αλλά παρατηρούν τώρα ότι ενώ η απόσταση της Γης από τον Ήλιο, σε κάθε περίπτωση παραμένει η ίδια με πριν, η εικόνα ως προς τη θερμοκρασία και τη διάρκεια της ημέρας (και επομένως για την εναλλαγή των εποχών), έχει αλλάξει δραματικά.

Καταλήγουν έτσι στο συμπέρασμα ότι η κλίση του άξονα της Γης, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την ύπαρξη των εποχών.

Κίνηση της Γης και εποχές

Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Λεύκος (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)