Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Χάρτης: Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

20 λεπτά

Προσανατολισμός / προβληματισμός

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χρησιμοποιούν την εφαρμογή "Αλλαγές στο τοπίο".

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2862

Παρουσιάζονται απεικονίσεις και χάρτης του ίδιου τοπίου σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν αλλαγές που προκλήθηκαν από τον άνθρωπο και να εντοπίσουν με ποιο τρόπο (χρώματα, σύμβολα κλπ.) αναπαριστούμε χαρτογραφικά τις αλλαγές αυτές.

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να αναδειχθούν, μέσα από συζήτηση, οι πληροφορίες που παρέχουν οι χάρτες αναφορικά με τις χωροχρονικές μεταβολές που συμβαίνουν στον κόσμο.

Από τις καταγραφές στα φύλλα εργασίας μπορούμε να διερευνήσουμε τις απόψεις των μαθητών για την έννοια "χάρτης" και ανάλογα να τροποιήσουμε τις δραστηριότητες.

Αλλαγές στο τοπίο

Δημιουργός Σεναρίου: Αγλαΐα Πάγκα (Εκπαιδευτικός)