Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Χάρτης: Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

20 λεπτά

Τα είδη των χαρτών

Οι μαθητές χρησιμοποιούν την εφαρμογή "Τα είδη των χαρτών", αφού προηγηθεί σχετική παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό..

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2917

Η δραστηριότητα εκτελείται με 2 μαθητές ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Μετά τη μελέτη του εννοιολογικού χάρτη της αρχικής οθόνης, οι μαθητές προχωρούν στις ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση παρουσιάζεται ένας χάρτης και οι μαθητές πρέπει να τον κατατάξουν ως προς το είδος του (γενικός/θεματικός) και ως προς τη θεματολογία του. Οι μαθητές πρώτα συζητούν για την κατηγοριοποίηση του χάρτη κι έπειτα διαλέγουν τις επιλογές που τους φαίνονται σωστές.

Τα είδη των χαρτών

Δημιουργός Σεναρίου: Αγλαΐα Πάγκα (Εκπαιδευτικός)