Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Χάρτης: Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

30 λεπτά

Προσανατολισμός με πυξίδα και χάρτη

Φύλλα Εργασίας

Θα αξιοποιηθούν δύο εφαρμογές.

Με την πρώτη εφαρμογή, "Προσανατολισμός με πυξίδα" http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2830 , οι μαθητές ακολουθούν βήμα προς βήμα τις οδηγίες και προσανατολίζονται χρησιμοποιώντας μια εικονική πυξίδα και έναν χάρτη. Η δραστηριότητα μπορεί να εκτελεσθεί ατομικά από κάθε μαθητή ή να γίνει επίδειξη από τον εκπαιδευτικό με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει πρακτική άσκηση από τους μαθητές χρησιμοποιώντας πραγματικά υλικά (πυξίδα και χάρτη).

Με τη δεύτερη εφαρμογή, "Προσανατολισμός στον χάρτη" http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2992 , οι μαθητές καλούνται να ορίσουν τη σχετική θέση τοποθεσιών σε σχέση με την Αθήνα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής χάρτη και μετακίνησης των οργάνων προσανατολισμού.

Αρχικά ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε τη σχετική θέση μιας τοποθεσίας ως προς την Αθήνα. Στη συνέχεια οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Οι μαθητές εργάζονται σε δυάδες.

Προσανατολισμός με την πυξίδα και τον χάρτη

Προσανατολισμός με τον χάρτη

Δημιουργός Σεναρίου: Αγλαΐα Πάγκα (Εκπαιδευτικός)