Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξιοσημείωτα Σημεία Τριγώνου

10 λεπτά

Έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης

Στη φάση αυτή (δραστηριότητα 1.1) θα κληθείτε να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις που ελέγχουν τις απαραίτητες προϋπάρχουσες γνώσεις για τη συνέχεια του σεναρίου. Στη φάση αυτή δεν υπάρχει φύλλο εργασίας.

Δραστηριότητα 1.1

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)