Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξιοσημείωτα Σημεία Τριγώνου

15 λεπτά

Υποθέσεις

Φύλλα Εργασίας

Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας 1 (fe2.1) και συμπληρώστε το συνεργατικά. Στη φάση αυτή μην αναζητήσετε τις σωστές απαντήσεις, απλά καταγράψτε τις υποθέσεις σας, τις οποίες θα ελέγξετε στην επόμενη φάση. Παραδώστε το φύλλο αυτό μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου χωρίς διορθώσεις.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)