Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξιοσημείωτα Σημεία Τριγώνου

70 λεπτά

Κατασκευή/Διερεύνηση

Φύλλα Εργασίας

1. Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας

2. Αν το λογισμικό "GSP 4.07_GR" δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, κάντε λήψη από τον σύνδεσμο "ΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Μέγεθος αρχείου 30 ΜΒ)" που εμφανίζεται παρακάτω.

3.Ανοίξτε το συμπιεσμένο αρχείο "Sketchpad" που κατεβάσατε και εγκαταστήστε το, κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο "Install Sketchpad Greek".

4. Μεταβείτε στο φάκελο εγκατάστασης και ανοίξτε ("τρέξτε") το αρχείο "GSP 4.07_GR" που κατεβάσατε στον υπολογιστή σας

5. Με τη βοήθεια των οδηγιών που δίνονται στα 5 φύλλα εργασίας κατασκευάστε τα αντίστοιχα σχήματα και πειραματιστείτε με αυτά.

Στην επόμενη φάση θα κληθείτε να καταγράψετε τα συμπεράσματά σας.

Το φύλλο εργασίας 1 αφορά στα ύψη του τριγώνου, το 2 στις διαμέσους, το 3 στις μεσοκαθέτους, το 4 στις διχοτόμους και με το φύλλο εργασίας 5 θα ανακαλύψετε το τμήμα του Euler.

Λογισμικό The Geometer's Sketchpad V4

Διευκρίνιση: 
Αν δεν είναι εγκατεστημένο το λογισμικό "The Geometer's Sketchpad V4" στον υπολογιστή σας, κάντε λήψη από τον σύνδεσμο "ΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Μέγεθος αρχείου 30ΜΒ)" που εμφανίζεται παρακάτω και εγκαταστήστε το
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)