Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξιοσημείωτα Σημεία Τριγώνου

25 λεπτά

Συμπεράσματα

Σε αυτή τη φάση, αφού πειραματιστήκατε στα διάφορα σχήματα με τη χρήση του λογισμικού, θα κληθείτε να εξάγετε συμπεράσματα που θα επιβεβαιώνουν ή θα αναιρούν τις αρχικές σας υποθέσεις. Επίσης θα σας ζητηθεί να διατυπώσετε "νέες" θεωρίες, βασισμένες στις παρατηρήσεις σας.

Εκτελέστε την παρακάτω δραστηριότητα.4.1, επιλέγοντας σε κάθε μια από τις 7 ερωτήσεις τη σωστή απάντηση

Στη συνέχεια παρακολουθείστε το βίντεο "Κέντρα τριγώνου-Τμήμα Euler". Το βίντεο σταματά αυτόματα σε κάποια προεπιλεγμένα σημεία και ζητούνται οι απόψεις σας. Για να συνεχίσετε τη ροή του βίντεο, αν χρειαστεί, πατήστε το βέλος (play) κάτω αριστερά στην οθόνη εκτέλεσης του βίντεο.

Δραστηριότητα 4.1

Κέντρα τριγώνου-Τμήμα Euler

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)