Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξιοσημείωτα Σημεία Τριγώνου

15 λεπτά

Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Στην 5η και τελευταία φάση του σεναρίου να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε το διπλανό φύλλο εργασίας 1 (fe5.1), όπου σας ζητείται να απαντήσετε σε ερωτήσεις κλειστού, αλλά και ανοικτού τύπου, βασισμένες στις παρατηρήσεις και τις δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν στις προηγούμενες φάσεις. Το φύλλο αυτό να το παραδώσετε στον εκπαιδευτικό, μαζί με το αρχικό φύλλο αξιολόγησης fe2.1 της 2ης φάσης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)