Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εξερευνώντας τον μουσικό κόσμο της τάξης μου: μία βιωματική, εθνογραφική προσέγγιση

90 λεπτά

Εισαγωγική φάση - γνωριμία με το θέμα

Ο εκπαιδευτικός συζητά αρχικά με τους μαθητές για τις μουσικές τους εμπειρίες και τα διαφορετικά είδη μουσικής που γνωρίζουν από την καθημερινή τους ζωή, με αφορμή και τον "εννοιολογικό χάρτη της ελληνικής μουσικής του χθες και του σήμερα". Στη συνέχεια, παρακολουθούν μαζί τα διαδραστικά βίντεο από το ερευνητικό πρόγραμμα «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών» (Κάβουρας 2015a) για τις διαφορετικές μουσικές κουλτούρες μεταναστών στην Ελλάδα, όπως τις περιγράφουν οι ίδιοι. Με αφορμή τα θέματα που προβάλλουν στις βιντεο-ιστορίες και το διαδραστικό υλικό, γίνεται συζήτηση (brainstorming) τόσο για τα διαφορετικά είδη και τις λειτουργίες της μουσικής όσο και για τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. Σκοπός είναι να καταγραφούν ιδέες για το πώς θα μπορούσε να γίνει μία αντίστοιχη έρευνα για την αποτύπωση του μουσικού κόσμου των μαθητών της τάξης και των οικογενειών τους.

 

Ελληνική μουσική

Νιγηριανοί στην Αθήνα

Διευκρίνιση: 
Από το πρόγραμμα "Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών" (ΕΚΠΑ/Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας 2015)

Ινδοί στην Αττική

Διευκρίνιση: 
Από το πρόγραμμα "Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών" (ΕΚΠΑ/Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας 2015)

Εννοιολογικός χάρτης

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)