Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εξερευνώντας τον μουσικό κόσμο της τάξης μου: μία βιωματική, εθνογραφική προσέγγιση

45 λεπτά

Προετοιμασία παρουσίασης τελικού περιεχομένου

Στην φάση αυτή προετοιμάζεται το τελικό περιεχόμενο που προέκυψε από την έρευνα. Προτείνεται η παρουσίαση σε δύο τομείς:

(α) Σε ψηφιακή παρουσίαση, μέσω της συμμετοχικής χρήσης των ασφαλών εργαλείων Web 2.0 που προσφέρει το σχολικό δίκτυο (δημιουργία μαθήματος και ανοιχτών αναρτήσεων στο eclass)

(β) Σε εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας όσο και μουσικών επιτελέσεων τραγουδιών ή μουσικών κομματιών που προέκυψαν από την έρευνα, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μουσικής.

Παρακάτω παρουσιάζονται σχετικές οδηγίες.

Δημιουργία μαθήματος στο eclass

Δημιουργία blog μέσω eclass

Προβλήματα στην πράξη

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)