Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εξερευνώντας τον μουσικό κόσμο της τάξης μου: μία βιωματική, εθνογραφική προσέγγιση

45 λεπτά

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων

Η εθνογραφική ανάλυση προκύπτει από τις σημειώσεις πεδίου, την απομαγνητοφώνηση και επεξεργασία των συνεντεύξεων και την παρουσίαση των σχετικών συμπερασμάτων, μαζί με την παρουσίαση σχετικών μουσικών επιτελέσεων στην τάξη (π.χ. τραγουδιών που προέκυψαν από τη διαδικασία της έρευνας).

Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων

Επεξεργασία κειμένου εθνογραφικής συνέντευξης

Διευκρίνιση: 
Το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από δοκιμαστική εθνογραφική έρευνα που διεξήχθη τη σχολική χρονιά 2013-2014.
Σχόλιο: 
Στο παράδειγμα παρουσιάζεται ένας τρόπος επεξεργασίας του απομαγνητοφωνημένου υλικού και κατηγοριοποίησης των θεματικών ενοτήτων που προκύπτουν, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων της ομάδας. Ξαναδιαβάζοντας τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα, οι μαθητές μπορούν στην εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου Word να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο "σχόλια" ("comments") για να σχολιάσουν αυτά που λένε οι συνομιλητές τους και να συγκρίνουν τα δεδομένα των διαφορετικών συνεντεύξεων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)