Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

10 λεπτά

Σύμβολα χημικών στοιχείων

Για την καλύτερη μελέτη του περιοδικού πίνακα οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν μία εισαγωγική δραστηριότητα έτσι, ώστε να γίνει υπενθύμιση των συμβόλων των χημικών στοιχείων.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διευκρίνιση: 
Με τη βοήθεια του παιχνιδιού μνήμης προσπαθήστε να θυμηθείτε τα σύμβολα ορισμένων χημικών στοιχείων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)