Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

20 λεπτά

Ομάδες του περιοδικού πίνακα

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές με μία σειρά διαδραστικών ερωτήσεων κλειστού τύπου καθώς και με τη βοήθεια διαδραστικής εικόνας καταλήγουν στο συμπέρασμα για τη σχέση που συνδέει τον αριθμό της ομάδας του περιοδικού πίνακα με τον αριθμό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας των στοιχείων (επίτευξη στόχου 4).

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο σημείο που αντιστοιχεί στον αριθμό της ομάδας που ανήκουν τα στοιχεία Na, K. Στη συνέχεια κάντε κλικ στα σημεία που αντιστοιχούν στις ομάδες των F, Cl και Ne, Ar.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

Διευκρίνιση: 
Να χαρακτηρίσετε την πρόταση ως σωστή ή λανθασμένη.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση.
Σχόλιο: 
Προαιρετικά μπορείτε να ανοίξετε τον ήχο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)