Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

20 λεπτά

Εμπέδωση - Αξιολόγηση

Οι δραστηριότητες της φάσης αυτής αποσκοπούν στην αυτοαξιολόγηση των μαθητών και την εμπέδωση της νέας γνώσης με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο. Στο πρώτο παιχνίδι οι μαθητές ελέγχουν τις γνώσεις τους για πληροφορίες που αφορούν γενικά τον περιοδικό πίνακα, ενώ στο δεύτερο προσπαθούν να διακρίνουν τα αλογόνα ανάμεσα σε άλλα στοιχεία ώστε να κερδίσουν πόντους. Στην τρίτη δραστηριότητα αξιολογείται η προσπάθεια εύρεσης της θέσης που κατέχει ένα στοιχείο στον περιοδικό πίνακα, αν είναι γνωστός ο ατομικός αριθμός του στοιχείου.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)