Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Στο νησί των καγκουρό - αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

45 λεπτά

Κατανοήση των μεθόδων των αντικειμένων

Φύλλα Εργασίας

Στη δεύτερη φάση του σεναρίου οι μαθητές προχωρούν ένα βήμα παραπάνω στην ερμηνεία και χρήση του τρόπου αναφοράς σε αντικείμενα και μεθόδους. Το φύλλο εργασίας που βλέπετε δεξιά έχει σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό.

Βήμα 1

Τι έκαναν τα jeroo;

Διευκρίνιση: 
Το κάθε jeroo έκανε περισσότερες από μία ενέργειες

Ποιες εντολές εκτέλεσαν τα jeroo;

Διευκρίνιση: 
Προσοχή στο συντακτικό. Μην ξεχνάτε να βάλετε παρενθέσεις ( )

Κατάσταση των jeroo μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Βήμα 2

Βήμα 3

Δημιουργία jeroo

Ενέργειες για να καταστροφούν τα δίκτυα

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)