Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Στο νησί των καγκουρό - αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

45 λεπτά

Προγραμματίζοντας τα καγκουρό

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές προχωρούν ακόμη ένα βήμα, στην επέκταση και δημιουργία κώδικα. Το φύλλο εργασίας που μπορείτε να κατεβάσετε από δεξιά περιγράφει αναλυτικά τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν

Βήμα 1

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εντολής που εκτελέσατε;

Ερμηνεύω το αποτέλεσμα

Διορθώνω τον κώδικα

Τροποποιήστε τον κώδικα

Βήμα 2

Κατανόηση του κώδικα

Βήμα 3

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)