Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Στο νησί των καγκουρό - αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

45 λεπτά

Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Στο τέλος του σεναρίου γίνεται αξιολόγηση των μαθητών μέσα από τη συμπλήρωση του αντίστοιχου φύλλου εργασίας. Σε όλες τις φάσεις του σεναρίου οι μαθητές καλούνται να δουλέψουν σε δυάδες. Στη φάση της αξιολόγησης καλό είναι, αν προσφέρεται ο χώρος στο εργαστήριο πληροφορικής, να δουλέψουν ατομικά έτσι ώστε να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το βαθμό που οι καινούργιες έννοιες αφομοιώθηκαν από τους μαθητές.

1η Ερώτηση Αξιολόγησης

2η Ερώτηση Αξιολόγησης

3η Ερώτηση Αξιολόγησης

Απάντηση στην ερώτηση 3

4η Ερώτηση Αξιολόγησης

5η Ερώτηση Αξιολόγηση

6η Ερώτηση Αξιολόγηση

Εικόνα 6ης ερώτησης

Έλεγξε τον κώδικα που έγραψες με τις κάρτες

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)