Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα τρενάκια της Ελλάδας

45 λεπτά

Μια ματιά στις ανθρώπινες κατασκευές της Ελλάδας.

Φύλλα Εργασίας

Έχοντας ολοκληρώσει την επεξεργασία του κεφαλαίου 13 του Βιβλίου της Γεωγραφίας, στο οποίο οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τα βουνά της Ελλάδας και τους γεωμορφολογικούς σχηματισμούς τους, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων και σε κάθε ομάδα μοιράζεται το φύλλο εργασίας 1.

Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τις εικόνες που παρουσιάζουν ανθρώπινες κατασκευές από τον ελλαδικό χώρο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, ώστε να αναδείξουν ομοιότητες και διαφορές τους αλλά και την χρησιμότητά τους. Ολοκληρώνοντας επικεντρώνονται στις δύο φωτογραφίες που αφορούν το τρενάκι του Πηλίου και τον Οδοντωτό.

Εξηγούμε στους μαθητές ότι πρόκειται για δύο μοναδικά τρενάκια στην Ελλάδα και στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές, παρακολουθούν ένα σύντομο βίντεο για καθένα από αυτά. Μετά την παρακολούθηση των βίντεο οι μαθητές συζητούν για το τι τους έκανε εντύπωση, εκφράζουν απορίες κτλ.

Ο χρόνος που ενδεχομένως να απομείνει μπορεί να αξιοποιηθεί με την εισαγωγή στην επόμενη δραστηριότητα και την εξοικείωση με το Google Earth

Οδοντωτός

Το Τρενάκι του Πηλίου

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)