Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα τρενάκια της Ελλάδας

45 λεπτά

Όταν κοιτάζω απο ψηλά....

Φύλλα Εργασίας

Κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να ασχοληθεί με ένα από τα δύο τρενάκια. Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχονται από το λογισμικό Google Earth. Το φύλλο εργασίας που διανέμεται στους μαθητές χωρίζεται σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος (Φύλλο Εργασίας 2α)  αφιερώνεται λίγος χρόνος στην εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο πλοήγησης στο περιβάλλον του λογισμικού και τους ζητείται να εντοπίσουν και να μεταφερθούν σε συγκεκριμένη περιοχή (το Διακοπτό ή το Πήλιο).  

Στο δεύτερο μέρος οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν τον βασικό στόχο της δραστηριότητας, τη μέτρηση της απόστασης που διανύει ο Οδοντωτός ή το τρενάκι του Πηλίου, αξιοποιώντας και τις δυο δυνατότητες που παρέχονται από το πρόγραμμα (σε ευθεία γραμμή και με τη δημιουργία διαδρομής). Το Φύλλο Εργασίας 2β παρέχει τις οδηγίες που χρειάζονται. Όταν ολοκληρώσουν τις μετρήσεις τους παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τους στην ολομέλεια της τάξης και συζητούν τους λόγους που παρουσιάζονται αποκλίσεις/ διαφοροποιήσεις.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)