Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα τρενάκια της Ελλάδας

45 λεπτά

Το τώρα και το χθες στου τρένου τις στροφές.

Φύλλα Εργασίας

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν μια παρουσίαση για τον Οδοντωτό ή το τρενάκι του Πηλίου  στο πέρασμα του χρόνου. Αναζητώντας και επιλέγοντας φωτογραφίες από το διαδίκτυο και προσθέτοντας τις πληροφορίες (κείμενο) που επιθυμούν και τις οποίες έχουν συλλέξει κατά τη διάρκεια προηγούμενων δραστηριοτήτων μας μεταφέρουν στοιχεία για τα δυο τρένα.  Σημείο αναφοράς και άντλησης πληροφοριών μπορεί να αποτελέσουν και τα δυο βίντεο που παρακολούθησαν στην πρώτη δραστηριότητα  αλλά και οι διαθέσιμες, στο διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης. (Προκειμένου να είναι ευκολότερη η πρόσβαση μπορούμε να έχουμε από πριν αποθηκεύσει τα βίντεο στην επιφάνεια εργασίας των Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν)

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)