Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα τρενάκια της Ελλάδας

5 λεπτά

Πώς τα πήγα; (προαιρετική αξιολόγηση)

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές συμπληρώνουν το προτεινόμενο φύλλο αξιολόγησης προκειμένου να αποτυπώσουν και να αξιολογήσουν την προσπάθειά τους. Η συμπλήρωση του συγκεκριμένου φύλλου δεν αποσκοπεί στην βαθμολόγηση του μαθητή αλλά στην αυτοαξιολόγησή του και τον αναστοχασμό του.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)